Licencing and Approvals

අනුමැති සහ බලපත්‍ර

Council Services

නගර සභාවේ සේවාවන්

Certificates

සහතික

Payments

ගෙවීම්

Kurunegala is a well-planned and maintained city with a population of more than 40,000. Due to its location, and facilities, travellers and tourists often break their journey in Kurunegala before they head off to their next destination. Kurunegala plays an important role as a linkage between the commercial capital Colombo and the central, eastern and northern cities of Sri Lanka. Five major roads intersect in Kurunegala. Kurunegala is also one of the main stops along Sri Lanka's main railway line running connecting Colombo and Jaffna. 

image-797x1024

Mr. Pradeep Tilakaratne
Municipal Commissioner

වසර 72ක් පැරණි මහ නගර සභා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මහා නගර සභාව විසින්ම වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර එළිදැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ගරු නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු මහ සභාවට මාගේ ස්තූතිය ප්‍රථමයෙන් පිළිගන්වන අතර  නාගරික ජනතාව මෙන්ම වයඹ පළාතේ  ප්‍රධාන අගනගරය ලෙසත් පළාතේ එකම මහා නගර සභාව ලෙසත් මෙම ඓතිහාසික ඇතුගල්පුරවරයේ සේවාව ලබන අනිකුත් සංක්‍රමණික ජනතාව මෙන්ම අප හා සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වෙතත් තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම උදෙසා මහා නගර සභා වෙබ අඩවිය මහත් සේ උපකාරි වන බව මාගේ හැඟීමයි.

දිවයිනේ හොඳම  මහා නගර සභාව ලෙස ස්වර්ණ පුරවර සම්මානය දිනා ගනිමින් වාර්තා තබා ඇති කුරුණෑගල මහා නගර සභාව දැනට මහජනතාව වෙත ලබා දෙන සේවාවන් තවදුරටත්  ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව  ඉහළ නැංවීමටත් එම කාර්යයන් වෙත ප්‍රවිශ්ඨවීමේ පහසුවක් ඇති කරනු වස් මෙම කාර්යය ඉටු කරන ලදි.

මහා නගර සභාව විසින් ලබා ගන්නා තීරණත් සමඟ  මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පළාත් පාලන ආයතනය වශයෙන් ඔබ සමඟ නිරන්තරයෙන් ඇත්වැල් බැඳගෙන තොරතුරු සහ සන්නිවේදන කටයුතු තාක්ෂණිකව හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා තවදුරටත් මා ඇප කැප වී ක්‍රියා කරන්නෙමි.

ප්‍රදීප් තිලකරත්න
නාගරික කොමසාරිස්

දැක්ම - நோக்கு - Vision

අභිමානවත් නගරයක ප්‍රශස්ථ ජනතා සේවය.

மாண்புமிக்கதோர் நகரத்தின் சிறந்த மக்கள் சேவை.

Offer commendable public service in a proud city.

මෙහෙවර - பணிக்கூற்று - Mission

මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල ජිවත්වන හා නගරයට සංක්‍රමනය වන ජනතාවගේ සුව පහසුව හා අවශ්‍යතා මෙන්ම ආරක්ෂාව සදහා කාර්යක්ෂමව , ඵලදායීව නගර සභාව සතු මානව හා භෞතික සම්පත් සුරැකෙන පරිදි පරිසරයත් ස්වභාවික සෞන්දර්යන් වැඩි වර්ධනය කරමින් පරිපාලනය කිරීම කුරුණෑගල මහා නගර සභාවේ මෙහෙවර වේ.

மாநகர சபை எல்லைக்குள் வாழ்கின்ற மற்றும் நகரத்திற்கு வருகை தருகின்ற மக்களது சுக சௌகரிய தேவைகள் மற்றும் அவர்களது பாதுகாப்பிற்காக நகர சபைக்குச் சொந்தமான மனித மற்றும் பௌதீக வளங்களை வினைத்திறனாகவூம் பலன் மிக்கதாகவூம் பயன்படுத்தி நகரத்தின் வளங்கள் பாதுகாக்கப்படும் வகையில் சுற்றுச்சு+ழலையூம் இயற்கை அழகையூம் மேலும் அபிவிருத்தி செய்து பரிபாலிப்பது குருணாகல் மா நகர சபையின் பணியாகும்.

To administer the city with the productive and efficient use of human and physical resources of the municipal council in order to provide to residents and visitors the necessary facilities and ensure their safety and comfort while protecting the environment and improving the natural beauty of the city.

Emergency Numbers | හදිසි ඇමතුම් අංක


Fire & Rescue / Ambulance | ගිනි නිවීම් සහ ගිලන් රථ


037 - 49 41 657

Information Centre | තොරතුරු පියස


037 - 49 41 548